ماه: مهر ۱۳۹۷

ارسال اطلاعات کتابخانه

همکاران گرامی کتابخانه های واحدهای تابعه سازمان با توجه به راه اندازی  پورتال سامانه فیپاک و صفحه ایجاد شده در  پورتال فیپاک تحت عنوان “کتابخانه واحدهای تابعه” ضروری است که در قالب word   مشخصات کتابخانه واحد تابعه خود ( عکس از فضای داخلی و بیرونی کتابخانه، نام کتابخانه، تاریخچه، کارمندان …