پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

کتابخانه پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

 

 

معرفی کتابخانه

هدف از تأسیس این کتابخانه شناخت، انتخاب، گردآوری، آماده سازی و اشاعه اطلاعات مربوط به حوزه شیلات بطور کلی و آبزی پروری و زمینه های وابسته به آن بطور تخصصی بود تا در راستای فعالیت های علمی و تحقیقاتی انجام وظیفه نماید. رسالت این کتابخانه، به ‌منظور مشارکت در پیشبرد اهداف سازمانی و روزآمد نگاه‌داشتن اطلاعات علمی سازمان بوده است.

این کتابخانه با فراهم نمودن مجموعه ای غنی از منابع و مدارک ارزشمند در زمینه علوم شیلاتی در ردیف کتابخانه های تخصصی معتبر در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور  قرار داشته و پاسخگوی بخش وسیعی از نیازهای اطلاعاتی متخصصین و کارشناسان و دانشجویان و محققین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور می باشد.

 

 

۱- هدف

هدف از این دستورالعمل تدوین ضوابطی جهت استفاده از منابع می‌باشد.

۲- استفاده کنندگان شامل موارد ذیل می‌باشد:

الف- کارکنان رسمی  و قراردادی و اعضای هیات علمی

ب- محققان شیلاتی

ج – کارکنان سایر اداره ها در صورت نیاز  به منابع کتابخانه

د- دانشجویان پروژه‌ای و کارآموزان واحدهای مختلف اداره

و – دانشجویان دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاهها

ز- اعضای هیأت علمی دانشگاهها و پژوهشگران مراکز علمی و تحقیقاتی کشور

 

۳- شرایط استفاده از کتابخانه

– استفاده کنندگان بندهای ج، و، ز می‌توانند از کتابخانه صرفاً جهت مطالعه در محل استفاده نمایند.

– چنانچه مراجعه کننده‌ای برای اولین بار بخواهد از کتابخانه استفاده نماید و کتاب به امانت ببرد  ارائه معرفی‌نامه و کارت شناسایی معتبر ضروری است.

 

۴- شرایط عضویت افراد داخل سازمان در کتابخانه

الف: عضویت کارکنان رسمی، قراردادی، و اعضای هیات علمی

 • تکمیل برگ درخواست عضویت کتابخانه
 • ارائه ۱ قطعه عکس
 • ارائه فتوکپی شناسنامه

ب- کارکنان بازنشسته سازمان

۱- ارائه آدرس کامل پستی محل سکونت و تلفن تماس

۲- ارائه یک قطعه عکس

۳- ارائه فتوکپی کارت بازنشستگی

 

ه- شرایط عضویت دانشجویان و افراد خارج از سازمان:

۱- ارائه معرفی نامه از طرف سازمان  محل خدمت یا تحصیل

۲-تکمیل فرم درخواست عضویت کتابخانه

۳- ارائه ۱ قطعه عکس

۴- -پرداخت حق عضویت سالانه

۵- ارئه فتوکپی شناسنامه

– عضویت اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و پژوهشگران مراکز علمی و تحقیقاتی کشور

۱- ارائه معرفی نامه معتبر از دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی مربوطه و همراه داشتن کارت شناسایی عکس دار

۲- ارائه یک قطعه عکس

تمدید کارت های عضویت این اعضاء با ارائه معرفی نامه جدید صورت گرفته و مدت اعتبار کارت حدا کثر یک سال می‌باشد.

۵- اعتبار عضویت

–  عضویت کلیه اعضای یکسال  اعتبار خواهد داشت در صورت نیاز قابل تمدید می باشد

– عضویت دانشجویان دو ترم تحصیلی و عضویت اعضای هیأت علمی و محققین یکسال اعتبار خواهد داشت.

– عضویت بازنشستگان هم به مدت یکسال  می‌باشد.

 

۶- تعداد امانت

استفاده کنندگان می توانند دو کتاب به امانت ببرند.

 

۷- مدت امانت

– مدت امانت منابع حداکثر دو هفته است که پس از انقضای این مدت با نظر مسئول امانت کتابخانه قابل تمدید می باشد.

– هنگام امانت گرفتن و یا تمدید مدرک امانت گرفته شده، حضور شخص امانت گیرنده الزامی است.

– امانت مدارک بیش از زمان و تعداد مقرر به اعضا با درخواست کتبی مسئولین ذیربط  به شرط رؤیت مدارک هر ۶ ماه یکبار توسط کتابخانه، امکان پذیر است.

– در موارد استثنایی و به تشخیص مسئول امانت، مواد کتابخانه‌ای در صورت وجود نسخ تکراری به صورت طویل المدت به متقاضی امانت داده خواهد شد ولی هر زمان که لازم باشد مدارک باید به کتابخانه باز گردانده شوند.

– چنانچه کتابخانه به مدرکی نیاز فوری داشته باشد امانت گیرنده موظف است آن را به کتابخانه برگرداند حتی اگر مدت امانت سپری نشده باشد.

 

۸- رزرو مدارک

در صورتیکه مدرک درخواستی قبلاً امانت داده شده باشد متقاضی می‌تواند به طور حضوری یا تلفنی درخواست رزرو نماید. مسئول امانت پس از دریافت مدرک مورد نظر متقاضی را مطلع می‌نماید. در صورت عدم مراجعه متقاضی پس از ۴۸ ساعت آن مدرک در اختیار متقاضی بعدی قرار خواهد گرفت.

 

۹- تأخیر در بازگشت مدارک

– در صورتی که مدرک امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت داده نشود جریمه تأخیر تعلق خواهد گرفت.

– مبلغ جریمه به ازای هر روز تأخیر ۵۰۰ ریال محاسبه و به امور مالی ذیربط ابلاغ می‌شود تا از حقوق آن عضو کسر گردد.

۱۰- نحوه پرداخت جریمه تأخیر در بازگشت مدارک

– ارسال لیست اعضای دارای تأخیر به همراه اعلام رسمی مبلغ جریمه تأخیر از طرف کتابخانه به امور مالی مرکز ، جهت کسر از حقوق.

۱۱- گم کردن یا وارد نمودن خسارت به مدرک امانت گرفته شده

هر گاه امانت گیرنده مدرک امانت گرفته شده را گم کند و یا آن را غیر قابل استفاده نماید، باید عین مدرک را تهیه و به کتابخانه تحویل دهد. در غیر اینصورت برای مدرک خرید داخلی مبلغ معادل قیمت روز آن و برای مدرک خرید خارجی معادل ارزش ریالی قیمت روز آن را که کتابخانه تعیین می کند باید بپردازد.

۱۲- نحوه پرداخت خسارت ناشی از گم کردن یا غیر قابل استفاده نمودن مدرک امانت گرفته شده

– اعلام عنوان، مشخصات و ارزش ریالی یا ارزی مدرک گم شده یا خسارت دیده از طرف کتابخانه به امانت گیرنده

– پرداخت مبلغ اعلام شده از طرف کتابخانه، به شماره حساب بانک ذیربط توسط امانت گیرنده

– تحویل رسید بانکی پرداخت مبلغ خسارت به کتابخانه

۱۳- منابعی که امانت داده نمی شوند

– نشریات ادواری، پایان نامه‌ها، کتابهای مرجع مانند فرهنگ ها، دایره‌المعارف‌ها، دستنامه‌ها، راهنماها، سالنامه‌ها و …

– تهیه فتوکپی از منابع مرجع طبق مقررات کتابخانه امکان پذیر می‌باشد.

 

۱۴- تسویه حساب

در صورتیکه عضوی از اعضای کتابخانه به هر دلیلی همکاری خود را با محل خدمت قطع کند، قبل از ترک محل خدمت باید با کتابخانه تسویه حساب نماید.

تسویه حساب با کتابخانه شامل مواردی مانند مرخصی بدون حقوق، بازنشستگی می باشد.

 

۱۵- امانت بین کتابخانه‌ای

در صورتی که مدرک مورد نیاز در کتابخانه موجود نباشد، کتابخانه از طریق کتابخانه‌های هم ردیف داخل کشور اقدام به تهیه مدرک درخواستی خواهد نمود.

 

۱۶- خدمات فتوکپی و چاپ

اعضای کتابخانه در صورت نیاز می‌توانند از مدارک درخواستی خود حداکثر تا ۵۰ برگ (بستگی به تعداد صفحات منبع)فتوکپی تهیه نمایند.

– افزایش سقف درخواست فتوکپی در موارد خاص با نظر سرپرست کتابخانه امکان پذیر می‌باشد.

۱۷- خدمات استفاده از اینترنت

کلیه کارکنان در صورت نیاز می‌توانند از اینترنت واقع در سالن عمومی کامپیوتر ، با رعایت مقررات استفاده نمایند.

۱۸- قوانین عمومی

– رعایت شئونات اسلامی در کتابخانه الزامی است.

– مراجعین قبل از ورود به کتابخانه باید کیف و وسایل دیگر خود را در قسمتی که برای این منظور در نظر گرفته  شده است  قرار دهند.

– رعایت نظم و سکوت در محیط کتابخانه الزامی است.

– خوردن غذا و تنقلات، سیگار کشیدن و استفاده از تلفن همراه در داخل کتابخانه ممنوع است.

– امانت گیرنده موظف به حفظ و نگهداری مدارک امانت گرفته شده می باشد و باید از خط کشیدن و نوشتن برروی  آنها اجتناب نماید.

۱۹- ساعات کارکتابخانه

ساعات کار کتابخانه از شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۵:۵۰ بعد از ظهر می‌باشد.

بخش امانت

کتابهای این بخش ترکیبی از کتابهای فارسی و لاتین است که بیشتر آنها را کتابهای لاتین تشکیل می دهند. سیستم رده بندی این کتابخانه،    LC است.

در این بخش کارهای زیر انجام می گیرد:

 • ثبت عضویت و ورود اطلاعات دانشجویان و اساتید
 • امانت، تمدید، بازگشت و رزرو کتابها
 • تسویه حساب اعضا
 • صدور برگه امانت بین کتابخانه ای
 • قرار دادن کتابها و مرتب کردن آنها در قفسه ها
 • پیگیری دیرکرد کتابهای اعضای دائم
 • وجین کتب از طریق بررسی میزان استفاده و میزان امانت کتابها
 • راهنمایی مراجعه کنندگان جهت جستجو در سایت کتابخانه و یافتن کتابها
 • جدا کردن کتابهای فرسوده برای صحافی و آماده سازی مجدد آنها بعد از صحافی

 

بخش مرجع

اصولاً بخش مرجع از اساسی ترین ارکان یک کتابخانه تخصصی و دانشگاهی است. مراجعین به کتابخانه، بیشترین پاسخهای سوالات خویش را در رابطه با تحقیقات، در این بخش خواهند یافت.

 

بخش پایان نامه ها و سمینارها

در این بخش پایان نامه های مقطع دکتری و کارشناسی ارشد و همچنین سمینارهای رشته های مختلف شیلاتی  جهت استفاده مراجعین نگهداری می شود.

 

بخش نشریات

نظام سازماندهی مجلات از طریق کاردکس و بر اساس الفبای عنوان مجله صورت می‌گیرد. دراین بخش نشریات قفسه ها مرتب گردیده است.

 

آمار موجودی پایگاههای کتابخانه

 نام پایگاه تعداد عناوین
کتاب لاتین ۱۶۹۷

کتاب فارسی

۱۸۸۳
کتاب روسی ۱۱۴۴
گزارشات لاتین ۸۶۵
گزارشات و اسناد فارسی ۳۰۶۱
پایان‌نامه‌های فارسی ۳۰۳
مقالات لاتین ۶۱۳
مقالات فارسی ۳۱۴
سی­دی لاتین ۶۶
سی­دی فارسی ۱۸۱
نشریات فارسی ۲۴۵
نشریات لاتین ۱۶۹

کتابخانه مهندس فرهاد فریدپاک- پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

مریم حسنی مقدم – کارشناس کتابداری – کارشناس ارشد طراحی سازمان های دولتی

آدرس: بندرانزلی – غازیان- خیابان طالقانی – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

شماره تماس: ۴۴۴۲۹۵۳۴-۰۱۳