فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی

میز مرجع مجازی

خدمات  مرجع مجازی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی با هدف تسریع در پاسخگویی به نیازهای کاربران و در دسترس قرار دادن اطلاعات برای کاربران سامانه فیپاک راه اندازی شده است.

خدماتی که در این به کاربخش به کاربر ارائه می‌شود شامل:
  • راهنمایی کاربران در استفاده از سامانه فیپاک