فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی

اهداف و ماموریت ها

اهداف

اهدف مرکز پشتیبانی علمی‌ از پژوهشگران‌ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از طریق‌ نیازشناسی‌، فراهم‌آوری‌، سازماندهی‌، اشاعه‌ اطلاعات‌ و نیز پشتیبانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تولید پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی، ایجاد زیرساختارهای فناورانه، حفظ و نگهداری شبکه و اتوماسیون اداری سازمان، و انتشار گزارش‌های علم‌سنجی مبتنی بر تولیدات علمی سازمان است.

 

وظایف

سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ارزیابی و پشتیبانی از فعالیت‌های اطلاع‌رسانی سازمان و واحدهای تابعه؛

سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، و نظارت بر امور فناوری اطلاعات شامل مدیریت شبکه، پشتیبانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اتوماسیون اداری و توسعه محصولات نرم‌افزاری در سطح سازمان و واحدهای تابعه؛چ

تدوین ضوابط، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در حوزه اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات کشاورزی در سطح سازمان و واحدهای تابعه؛

انجام اقدامات لازم برای تدوین و استقرار نظام اطلاع‌رسانی کشاورزی و تداوم گردش صحیح اطلاعات در سطح سازمان و واحدهای تابعه؛
سیاست‌گذاری، نظارت، ارزیابی و ارائه مشاوره‌های تخصصی در خصوص ایجاد و راه‌اندازی کتابخانه‌ها و واحدهای اطلاع‌رسانی جدید در واحدهای تابعه وزارت متبوع؛
نظارت، نیازسنجی و تأمین نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران و اعضای هیئت‌علمی سازمان و واحدهای تابعه؛
سازماندهی، پردازش و اشاعه اطلاعات علمی و فنی و ارائه خدمات اطلاع‌رسانی با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین اطلاع‌رسانی و دیجیتال‌سازی منابع علمی؛
طراحی دوره‌های آموزشی در حوزه اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات و همکاری در برگزاری این دوره‌ها؛

تهیه و تولید پایگاه‌ها و منابع اطلاعاتی ‌(شامل راهنماها، فهرست‌ها و فهرستگان‌ها و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی، سامانه‌های خبره، و منابع چندرسانه‌ای)؛
مدیریت، هدایت، اجرا و ارزیابی پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی و کاربردی در حوزه فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی؛

تعیین اولویت‌های پژوهشی مرکز به‌منظور برنامه‌ریزی علمی در راستای اهداف راهبردی سازمان؛
شرکت در مجامع علمی ملی و بین‌المللی حوزه اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات؛
پژوهش پیرامون تشکیل کتابخانه‌های دیجیتالی با توجه به آخرین دستاوردهای فناوری؛

پژوهش درباره تعیین ریخت‌شناسی مناسب و تعیین پروتکل‌های لازم برای تبادل اطلاعات برخط؛
پژوهش برای ارتقاء سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نظام‌های موجود بر اساس فناوری‌های روز؛
مدیریت، ارزیابی، پشتیبانی و به‌روزرسانی پورتال سازمان و واحدهای تابعه؛
مدیریت دبیرخانه شورای انتشارات سازمان و تدوین شیوه‌نامه‌ها و ضوابط انتشاراتی؛
مدیریت دبیرخانه کمیته علمی-فنی اطلاع‌رسانی؛
مدیریت دبیرخانه کمیته علم‌سنجی سازمان؛
مدیریت، توسعه و روزآمدسازی مرکز اسناد کشاورزی؛
نظارت بر فعالیت نشریات تولیدی سازمان از طریق نگاهداشت و مدیریت سامانه جامع نشریات؛

تخصیص شماره ثبت به تولیدات علمی سازمان (گزارش‌های نهایی پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی، کتاب‌ها، نشریات ترویجی و فنی، اختراعات، دستاوردها و …) به‌منظور گردآوری و ساماندهی منسجم منابع علمی تولیدشده در سطح سازمان و واحدهای تابعه و وابسته؛

 تهیه گزارش‌های روزآمد علم‌سنجی از تولیدات علمی سازمان؛
بازنمایی و روزآمدسازی تولیدات علمی بخش کشاورزی در پایگاه اگریس ایران؛