برگزاری کارگاه آموزشی فیپاک

برگزاری کارگاه آموزشی فیپاک

با توجه به برگزاری دوره آموزشی فیپاک در روز سه شنبه ۱۳۹۷/۷/۱۰و چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به صورت غیرحضوری هرچه  سریعتر به ادرس http://vc.areeo.ac.ir  مراجعه و بر ای شرکت در دوره ثبت نام نمایند.