ارسال اطلاعات کتابخانه

ارسال اطلاعات کتابخانه

همکاران گرامی کتابخانه های واحدهای تابعه سازمان

با توجه به راه اندازی  پورتال سامانه فیپاک و صفحه ایجاد شده در  پورتال فیپاک تحت عنوان “کتابخانه واحدهای تابعه” ضروری است که در قالب word   مشخصات کتابخانه واحد تابعه خود ( عکس از فضای داخلی و بیرونی کتابخانه، نام کتابخانه، تاریخچه، کارمندان کتابخانه ( اسم، مدرک، ایمیل و شماره تماس)، تعداد منابع کتابخانه و…) را  هرچه سریعتر  به این  ایمیل z.yousefinejad@areeo.ac.ir  ارسال نمایید.